Align Align.vn

Thea Clinic is a premium health and beautify rejuvenation facility in Vietnam. Align helped Thea to design and develop two landing pages. 

Digital Strategy

Landing Page Design

Responsive Design

Intuitive Content Management

thea product
1
icon 001
Lấy mẫu nước bọt theo
hướng dẫn.
2
icon 002
Phân tích mẫu dựa theo
tài liệu cơ sở khoa học.
3
icon 003
Phân tích mẫu lần 2 bởi các chuyên gia tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế.
4
icon 05 1
Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra khuyến nghị về chế độ ăn, tập luyện, lối sống dựa trên kết quả phân tích gen.
5
icon 0005
Hoàn thành phân tích và
có kết quả sau 30 – 40 ngày.

A simple user experience that converts users to customers


Thea Clinic
fullpage min
dna test minbanner thea 2 minbanner ttd min
icon 1
BÁC SĨ THĂM KHÁM,TƯ VẤN
icon 2
TRUYỀN DỊCH
VÀO CƠ THỂ
icon 3
XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNg PHÙ HỢP
icon 4
KIỂM TRA,
 DẶN DÒ SỨC KHOẺ
banner truyentoiden min
The Black Garlic Fulllandingpage

Thea Black Garlic Landing Page

The Black Garlic Landing page had to convey a bit of eastern medicine with scientific data. The users needed to be convinced that this product could work for them and would be persuaded to contact Thea Clinic for an appointment.

Do you have a landing page you need to convert

Contact us today if you or your company have a landing page that need converting

envelopeuserphone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram